שיחה לט״ו בשבט מאת הרב יוסי כפיר - סבא של נועה תהילה ז"ל

ביום חלוקת התעודות ולרגל ט״ו בשבט שחל בשבוע שעבר, זכו תלמידות שכבות ז׳-ח׳ - לשמוע שיחה מרתקת, מעשירה ומחכימה מאת הרב יוסי כפיר, סבא של נועה תהילה ז"ל, אשר על-שמה נקראת המדרשה באולפנה ׳דרכי נועה׳.

״תביאמו ותיטעמו בהר נחלתך״

השיחה עסקה בחיבור הייחודי בין עם ישראל לארץ ישראל, כמעניק חיים וחיוניות הן לעם והן לארץ. השיחה לוותה בדף מקורות מעמיק ומלמד שהוסיף רבות לחוויית הלימוד. כמו-כן כסבה של נועה, הרב כפיר שיתף בחוויות מרגשות הצרובות בזכרונו מתקופת התמודדותה עם המחלה, העלה זכרונות ממצבים לא פשוטים בהם באו לידי ביטוי תכונותיה האציליות ושרטט עבורנו את דמותה, כמי שמבקשות לצעוד בדרכה וללמוד מאישיותה וממידותיה הטובות.

נזכה להמשיך ולנטוע באדמת הארץ הטובה ולהיות נטועות בה ומחוברות אליה בכל נימי נפשנו!