פעילות לפסח בשיר ובניגון לכיתות ח'

לכיתות ח' התקיימה פעילות בשיר ובניגון בנושא זיכרון יציאת מצרים. היה מעניין.