מפגש תרבויות בשל"ח

 

במסגרת של"ח, יצאו בנות כיתות ט'1 ו-ט'2 לסיור של מפגש תרבויות ברמלה ועל הדרך שטו בבריכת הקשתות. היה מרתק!