תערוכת עשרת מכות מצרים - כיתות ח'

כחלק מלימוד התורה הקדושה בכיתות ח', הכינו הבנות דגמים ע"פ פרשנויות לכל מכה. הייתה זו חוויה גדולה, הבנות שתפו ולמדו בהנאה מרובה.