אולפנת בני עקיבא "אורות מודיעין"

כלת פרס החינוך הארצי

נחל צלמון 21 מודיעין 71700 פקס 08-9701036 טל 08-9702312

"איכות ומצוינות באמונה ובאהבה"

                                                                                                                                                                אלול תש"פ

טל אורות  - תואר ראשון של מכון לב במחשבים

 

תוכנית במסגרתה תשלמנה התלמידות תואר ראשון במדעי המחשב בשיתוף מכון לב.

התוכנית מיועדת לתלמידות מצטיינות בעלות מוטיבציה גבוהה. הלימודים יחלו בעזה"ש לאחר החגים.

 

מה בתוכנית?

כיתות ט'-י'-יא' – השלמת שנה א'

כיתה יב' – השלמת שנה ב'

כיתה יג' – השלמת שנה ג' – השלמת לימודי התואר

 

היכן יתקיימו הלימודים?

בכיתות ט' וי' יתקיימו הלימודים באולפנה.

החל מכיתה יא' יתקיימו הלימודים בקמפוס במכון טל.

 

כמה שעות?

בכיתה ט' –        9 שעות סמס' א'

                        5 שעות סמס' ב'

עלות :

שכר לימוד אוניברסיטאי ישירות למכון לב.

כיצד נרשמים?

יש למלא את השאלון המצ"ב עד יום א' יז' באלול 6/9.

https://forms.gle/zMZWNQHTUxVnD3BQ6

בע"ה ביום חמישי כא' באלול 10/9 יתקיימו מבחני קבלה של מכון קרני. ניתן לראות מבחן לדוגמא באתר מכון קרני.

                                                                    בברכה,

פרופסור דן בוכניק -                                                                               הנהלת האולפנה

ראש המחלקה להנדסה ומדעי המחשב