שנת המעורבות החברתית של שכבת י'

 

תלמידות שכבה י', המתחילות את שנת המעורבות החברתי שלהן, קיימו שיחה מרגשת על מנהיגות ויזמות. בהצלחה!