שכבת י' בכנס הציונות הדתית בכפר פינס

השישיסטיות יצאו השבוע לכנס הציונות הדתית באולפנת כפר פינס, ביום הזכרון לראש ישיבת כפר הראה הרב אברהם צוקרמן זצ"ל.