שיעור מתוקשב בתושב"ע - כיתה ז'2

 

בשיעור מתוקשב בתושב"ע, למדו בנות כיתה ז'2 על ארבעת המ"מים דרך class e.