שיחת ראש מכינת עלי הרב אלי סדן לבנות השמינית

בנות י"ב זכו לשיחה מרתקת מפי הרב אלי סדן, אשר העמיד את אתגר הדור בפניהן, ותרגם את האתגר לחיי מעשה, שבעז"ה נזכה!