שיחה עם מרים איציקוביץ' במדרשת "אורות גובהים"

 

מדרשת "אורות גבוהים" לבנות י"א, י"ב ובוגרות. שיעור מפי מרים איצקוביץ' המקסימה. הבנות יצאו בגשם בשביל שעתיים משמעותיות לנשמה.