שיחה עם הרב הראשי למודיעין לכבוד יום הכיפורים

קראת יום הכיפורים התחזקו בנות כיתות יא'-יב' בשיחת התעוררות עם הרב הראשי למודיעין הרב אליהו אלחחר שליט"א. היה מרתק!