שבוע העליות

השבוע ציינו את שבוע העליות. בנות השירות הלאומי הכינו לוח מרשים הכולל את הדגלים של כל המדינות מהן עלו תלמידות ותלמידות העולות סיפרו את סיפור העלייה שלהן בפני חברותיהן לשכבה.