רשימות ספרים ומטלות חופש תשפ"ב

רשימות ספרי לימוד ומטלות חופש לקראת שנה"ל תשפ"ב!

הורים יקרים,
מצ"ב רשימות הספרים והמטלות לחופש.

חופש נעים ומוצלח!

ניפגש בשנה הבאה!

_______________________________________

כמו כן, מצורף קובץ עם עבודות קיץ במתמטיקה,

חשוב מאד לנצל את חופשת הקיץ לחזרה וחיזוק הנושאים שנלמדו השנה במתמטיקה. 

בשבוע הראשון של שנת הלימודים יתקיים בעז"ה מבחן על עבודת הקיץ. 

למסיימות ט'- המבחן יתקיים בתאריך כח' באלול  5.9.21

למסיימות ז' ו-ח' -תאריך יפורסם בהמשך. 

 

בברכת הצלחה וחופשה נעימה

שושנה אינטרקט- רכזת מתמטיקה 

אולפנת אורות מודיעין