ראש חודש מר חשוון

את ר"ח מר חשוון קיבלנו בשמחה ובסעודות כיתתיות.