פעילות של"ח כיתות ט'

בנות כיתות ט'2 וט'3 יצאו לסייור של"ח בשמורת שפך נחל סורק בהובלתם של יהונתן, נתנאל ושירה בת השירות. במהלך הפעילות הבנות הדריכו את עצמן, הופעלו במשחקי למידה וסיימו במעגל של"ח המדבר על סוגיית מפגש הטבע בארץ ישראל ומעורבתו של האדם והשפעתו.