פעילות סיכום מחצית - כיתה ח'3

בכיתה ח'3  התקיימה פעילות חווייתית לסיכום מחצית אשר במהלכה הבנות שיתפו בסבב על אירועים מיוחדים שעברו מתחילת השנה.