פעילות חנוכה בכיתה ח'3 בנושא האור הפנימי והניצוץ בכל יהודי