פעילות חברתית לבנות כיתות ו' לקראת הרישום לשנה"ל הבאה