פעילות בשיר וניגון לכיתות ח' בית מדרש עם הרב אשר כהן