סעודת צוות לכבוד ר"ח אדר א'

צוות האולפנה פונקו בארוחת חודש אדר א׳ עשירה שהוכנה ע״י צוות היסטוריה וספרות.