סיורים וניווט בת"א - פעילויות של"ח לכיתות ח' בעקבות המהפך הציוני במישור החוף