סיום טעים ללימוד בתושב"ע

בכיתה ז'2 התקיימה תחרות עוגות בשיעור תושב"ע כסיום נושא "השבת אבידה".