מתכוננות לגיחה

בנות כיתות ח'2 וח'6 התאמנו יחד עם המש"ציות בבניית אוהלים לקראת הגיחה