מציבות יעדים

בנות כיתה ז'3 השתתפו בפעילות בנושא הצבת יעדים ומטרות לתקופה הקרובה. היה מהנה ומגבש!