מפקד בנ"ע ומופע דגלנות של המורות והמדריכות לקראת שבת ארגון