מסע ישראלי לשכבת יא' תשע"ט

בנות שכבת יא' חזרו ממסע ישראלי, משמעותי ומגבש ועם המון תובנות חדשות, ורצון לעשייה לטובת העם והארץ.