מסלול בית מדרש לבנות כיתה ח'

סלול בית מדרש לבנות כיתה ח' עם הרב צדוק

לימוד בחברותות עם הרב צדוק והמחנכת פנינה