לומדות ביצירתיות על הטבלה המחזורית

מגמת כימיה בשכבת י' נחשפות לראשונה לחדר בריחה בנושא הטבלה המחזורית,

מיד לאחר מכן ערכנו טקס הענקת טבלה מחזורית עם השם מודפס לכל תלמידה!