ימי שדה משימתיים בגבעת שר לכיתות ח'4 וח'5 במסגרת של"ח