יום מדעים

יום מדעים מוצלח, יצירתי ומעשיר קיימנו באולפנה לשכבה ז'.