יום הקדיש הכללי אצלנו באולפנה

את עשרה בטבת, יום הקדיש הכללי, ציינו בטקס מרגש בהובלת שכבת יא'.