יום הכנה לקראת שנת מעורבות חברתית התקיים לשכבה י'

יום הכנה לקראת שנת מעורבות חברתית התקיים לשכבה י'. הבוקר נפתח עם שיחתה המדהימה של תפארת שנלר. על משמעות העשייה החברתית ונתינה. אח"כ התקיים סבב סדנאות של הצוות לבנות.