חזון האולפנה

 
אנו מאמינים שעבודת החינוך של התלמידות צריכה להיעשות ע"י הצוות החינוכי מתוך יראת שמים, אהבה ואמונה
אנו מאמינים ביכולות ובאיכויות של תלמידותינו.
אנו מאמינים שעלינו להקנות לתלמידות מיומנויות למידה ואסטרטגיות חשיבה ולהביא אותן למימוש הפוטנציאל הגלום בהן.
אנו מאמינים שיש לעצב את התלמידות לאישיות בוגרת ובוטחת בעצמה, מתוך חיבור לתורה ולאמונה.
אנו מאמינים שיש לכוון את התלמידות לעצמאות מחשבתית ולפתח בגרות נפשית.
אנו מאמינים  בפיתוח אישיות עם כוחות המקנים לבת יכולת להכריע במצבי בחירה , לפתור קונפליקטים  ולקבל החלטות ע"פ שיפוט רציונאלי המחויב להלכות התורה.
אנו מאמינים שיש להקנות לתלמידותינו מיומנויות חברתיות ככלי חיוני לחיים.
אנו מאמינים שיש לחבר את התלמידה לאהבת התורה העם והארץ.
אנו מאמינים שהאקלים הבית ספרי החיובי חיוני לצמיחה של הבת בכל המובנים.