השתלמות מורות

 

השבוע עברו מורות האולפנה השתלמות על אתר מלווה קורס במודל, לקידום התקשוב באולפנה. תודה למורה המדגימה אודיה ולמנחה ד"ר רגינה קפלן.