הפרשת חלה

הפרשת חלה מרוממת ומחזקת לקראת ראש השנה 

עם בנות כיתה ח'1 המדהימות❤!