הערכה חלופית בתושב"ע

בהערכה חלופית בתושב"ע לשכבה ז', הבנות כתבו תסריט בקבוצות.