הנחיות לשימוש בתוכנת משוב

 
אנו משתמשים  בתוכנת  סטודנט  כדי להעביר מידע להורים  על מצב הלמידה של בתכם באולפנא מבחינת ציונים, נוכחות ,התנהגות ,מערכת והודעות שוטפות .
חולקו סיסמאות עבור ההורים לתלמידות הורה שלא קיבל סיסמא מוזמן לשלוח בקשה לסיסמא ,במייל של האולפנא.
המייל של האולפנא ulpenamodiin@gmail.com  
חשוב מאוד להיכנס לתכנה לפרטים  אישיים – ולעדכן פלאפונים ומייל .
יש באפשרותכם לשלוח הודעות דרך התכנה למחנך ולכל מורה מקצועי.
הורה שאינו מעוניין לקבל הודעות יודיע לנו במייל חוזר.
 
 בברכה,
 מזכירות האולפנא.