המדעניות הצעירות חוקרות תעלומת רצח

בנות כתה י', מגמת כימיה, יצאו למעבדות בלמונטה באוניברסיטה העברית בירושלים. הבנות עברו בין מעבדות שונות לזיהוי פלילי ופיענחו מקרה רצח באמצעות בדיקת טביעות אצבע וסוגי חומרים שונים מזירת הפשע.