הכנות ויציאה לימי של"ח

כיתה ח6 בהכנות לגיחה. עובדות בשיתוף פעולה