"היום בעוד שנה"

לקראת יום הכיפורים בנות שכבות ז'-י' הכינו פנקסים אישים - "היום בעוד שנה"