ברכת האילנות - שכבות ז'-ח'

ברכת האילנות מחנכת אותנו לראות ולזהות עד כמה ״הדור נאה זיו העולם״, כמה טובה הבריאה וכמה טובים הנבראים, כולם נבראו על-ידי הקב״ה, הוא ״הטוב שמו ולו נאה להודות״! הברכה בתחילת חודש ניסן הכוללת הודאה על הבריות הטובות והאילנות הטובים מסייעת לנו לסגל לעצמנו התבוננות חיובית ואופטימית במשך כל ימות השנה, כמאמר הפתגם: 
״מחלון אחד הביטו שניים - 
אחד ראה בוץ, השני - שמיים״,
שנזכה לראות ולזהות תמיד רק שמיים! 

 ברכת האילנות לשכבת ז'-ח' התקיימה בהובלת הרב אשר כורסיה והרב אשר כהן. לסיום הפעילות התפנקו הבנות בקרטיבים. תודה לכל השותפים ותודה רבה על הכנסת האורחים של משפחת ברזל.