בנות כיתה י'5 מפרישות חלה

בנות כיתה י'5 זכו ב"ה ללמוד בתורה על מצוות הפרשת חלה וליישם בכיתה. הבנות התפללו לישועת עמ"י בכללי ובפרטי.
שנתבשר בשורות טובות!!!