בנות כיתה ח'2 בהדרכה עצמית של תלמידות בגבעת שר, כחלק מיום שדה משמעותי בשל"ח