בוקר התעוררות לקראת ראש השנה

לקראת ראש השנה, קיימנו שיחת התעוררות לתלמידות שכבות ז'-ח', ב״ה היה מעורר ורוחני במיוחד.