אולפנה שהיא בית - דבר ראש האולפנה הרב אשר כורסיי'ה

אולפנה שהיא בית - דבר ראש האולפנה הרב אשר כורסיי'ה

בעיר העתיד מודיעין, אנו מדליקים מחדש את אורות המכבים והחשמונאים. אורות של אמונה ואהבה, איכות וגבורהאחריות ושליחות לאומית. באולפנה לומדות כיום כ 720- תלמידות ב 28- כיתות וכיתת י"ג לתלמידות מצטיינות, שסיימו תואר ראשון אקדמי בשיתוף מכון לב )טל( שבירושלים. הבנות באות לאולפנה שהיא בית, בשמחה ובאהבה.

שיטות ההוראה באולפנה הן מהמשוכללות והמגוונות בעולם. מכון סאלד קבע במחקר איכותי כי האולפנה היא אחד מ 6-המוסדות המצטיינים בישראל )"הדרך למצוינות", מכון סאלד(, הצוות החינוכי הוא מהטובים והמקצועיים בארץ ועובד בשיתוף פעולה מלא ובתחושת שליחות.

האולפנה נותנת מענה לכל מגוון התלמידות ביותר מ 10- מגמות ומסלולי לימוד. רוב הלמידה באולפנה מתוקשבתלרוב התלמידות יש מחשב אישי נייד ובכל הכיתות ישנם אמצעים אלקטרוניים של מסכים ולוחות חכמים. בנוסף שנו שימוש בספרים דיגיטליים. אך עם כל ההתפתחות הטכנולוגית, מבחינתנו התלמידה היא במרכז! לא מוותרים על אף תלמידה ומטפחים את תחושת המסוגלות באהבה ובאמונה ועידוד לצמיחה והתפתחות בכל התחומים: הלימודייםהערכיים והחברתיים.

מאות הבוגרות של האולפנה מעורות בעשייה לאומית בכל התחומים: במסגרות השירות ובתחומי האקדמיה והמדעברפואה ובתעשיות המתקדמות ובתרומה חברתית למדינת ישראל, ראשית צמיחת גאולתנו.

יהי רצון שחפץ ה' בידינו יצלח ויהיה שם ה' מתאהב ומתקדש על ידינו תמיד.

באהבה ובאמונה

הרב אשר כורסי'ה